Alzheimercafé

Voor wie?
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met beginnende dementie te maken heeft: partners, familieleden en vrienden, zorgverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen. Maar natuurlijk ook voor mensen mèt beginnende dementie.
Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die (ook) zorgen voor iemand met beginnende dementie. Soms wil je concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut. Waar kan ik terecht voor hulp? Wat moet ik regelen?
Kortom, iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten is welkom.

Wat?
Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Dat wordt toegelicht door een deskundige, al dan niet met behulp van een film of video. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.
Het Alzheimercafé Gulpen wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Traject, Paus Franciscusgroep Wijlre-Gulpen en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Waar?
De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden plaats in gemeenschapshuis 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 te Gulpen.  

Wanneer?
Elke laatste woensdag van de maand, behalve in december. Vanaf 13.00 uur staat de deur open, het programma is van 13.30 tot 15.30 uur. 

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

In de agenda van deze website kunt u precies zien welke datum dit is en wat het thema is. Het zijn de oranje gekleurde agenda-items. Enige tijd tevoren zal er meer info bij de eerstvolgende bijeenkomst worden gegeven, zoals een toelichting op het programma en de sprekers.

Info
U kunt contact opnemen met de heer Sjef Ramakers, s.ramakers@live.nl, 06 1040 2124. 

Opening Alzheimercafé

Alzheimercafé