Alzheimercafé

Voor wie?
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met beginnende dementie te maken heeft: partners, familieleden en vrienden, zorgverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen. Maar natuurlijk ook voor mensen mèt beginnende dementie.
Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die (ook) zorgen voor iemand met beginnende dementie. Soms wil je concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut. Waar kan ik terecht voor hulp? Wat moet ik regelen?
Kortom, iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten is welkom.

Wat?
Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Dat wordt toegelicht door een deskundige, al dan niet met behulp van een film of video. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.
Het Alzheimercafé Gulpen wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Traject, Paus Franciscusgroep Wijlre-Gulpen en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Waar?
De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats aan de Rosstraat 5 in het Gulperhoes: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags inloop vanaf 13.30 uur, programma 14.00 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zij-ingang van de Sint Petruskerk.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 

Wanneer?
Elke laatste woensdag van de maand, behalve in juli en december. In de agenda van deze website kunt u precies zien welke datum dit is en wat het thema is. Het zijn de oranje gekleurde agenda-items. Enige tijd tevoren zal er meer info bij de eerstvolgende bijeenkomst worden gegeven, zoals een toelichting op het programma en de sprekers.

Info
U kunt contact opnemen met de heer Sjef Ramakers, s.ramakers@live.nl, 06 1040 2124. 
 

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van de stichting Leven naast de Brouwerij, die ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gulpen-Wittem en in 2019 door de Rotary Gulpen-Vaals.

Opening Alzheimercafé

Alzheimercafé