Alzheimercafé

<< Iedere laatste woensdag van de maand, parochiezaal Sint Petruskerk, Gulpen >>

Voor wie?
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met beginnende dementie te maken heeft: partners, familieleden en vrienden, zorgverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen. Maar natuurlijk ook voor mensen mèt beginnende dementie.
Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die (ook) zorgen voor iemand met beginnende dementie. Soms wil je concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut. Waar kan ik terecht voor hulp? Wat moet ik regelen?
Kortom, iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten is welkom.

Wat?
Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal. Dat wordt toegelicht door een deskundige, al dan niet met behulp van een film of video. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.
Het Alzheimercafé Gulpen wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Traject, Fransiscusgroep Wijlre en Steunpunt Mantelzorg Zuid.
Waar?
De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats in de parochiezaal te Gulpen: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags inloop vanaf 14.00 uur, programma 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijingang van de Sint Petruskerk.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.
Wanneer?

woensdag 27 maart 2019 14.00 uur
woensdag 24 april 14.00 uur
woensdag 29 mei 14.00 uur
woensdag 26 juni 14.00 uur
Woensdag 28 augustus 2019 14.00 uur
woensdag 25 september 14.00 uur
woensdag 30 oktober 14.00 uur
woensdag 27 november 14.00 uur

Info: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Bessems, fbessems@ziggo.nl , tel.: 06 3089 5430.

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van de stichting Leven naast de Brouwerij, die ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gulpen-Wittem en in 2019 door de Rotary Gulpen-Vaals.

Alzheimercafé