Informatie

<< Informatie >>

“De ‘Stichting Leven naast de Brouwerij’ is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.”
 
 

 

 

 
 
 
hier kunt u pdf reader downloaden)pdf